Recursos

Cursos      Xustificación        Recursos        GAL/ES

Recursos

 

Na web da Unidade de Igualdade poderás atopar os seguintes recursos:

 

Políticas de igualdade

Plans de igualdade.

Ligazóns de igualdade nos centros.

Observatorio de Igualdade.

Protocolos de Igualdade.

Conciliación e corresponsabilidade.

 

Afondar na igualdade

Actividades propias de 2020.

 

Prevención do acoso sexual e por razón de sexo

 

Boletín informativo e máis recursos (linguaxe inclusiva, impartir docencia, ligazóns de interese…)