ITINERARIO FORMATIVO VIRTUAL en Xénero

slider_03

O itinerario, composto por 18 cursos está destinado a introducir a perspectiva de xénero na formación da comunidade universitaria da Universidade de Vigo.

A proposta foi realizada pola Unidade de Igualdade e a Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado da Universidade de Vigo, co apoio financeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. A coordinación e seguimiento desta acción formativa lévaos a cabo a Unidade de Igualdade.

Cursos

Podes realizar os cursos na orde que prefiras, aínda que é recomendable empezar polo de Introdución á perspectiva de xénero para ter claros algúns conceptos básicos sobre xénero.

Os cursos do itinerario están agrupados no seguintes cinco temáticas:

1. Introdución á formación en xénero
2. Educación sexo-afectiva
3. Ciencia, tecnoloxía e xénero
4. Políticas de igualdade
5. Novas reflexións sobre o sexo/xénero

Podes elixir o curso a realizar entre os da temática que máis che interese, filtrando no buscador que verás máis abaixo.

A duración dos cursos é variable, vai desde as 15 até as 40 horas.

A inscrición estará aberta desde o 20 de setembro ao 20 de outubro e todos os cursos pódense realizar até o 22 de novembro de 2021.

Os cursos serán certificados pola Universidade de Vigo e as persoas que os realicen obterán un selo distintivo.

Introdución á perspectiva de xénero

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Normativa básica de género

(4ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Educación afectivo-sexual

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Economía de xénero

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

O acoso sexual e o acoso en función do sexo: Unha inxustiza invisible

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

La comunicación y el género

(3ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

A perspectiva de xénero na educación

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

La sostenibilidad de la vida en el centro. Conciliación y corresponsabilidad

(5ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

O xénero e o sexo no século XXI

(3ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Dimensión de xénero nos proxectos de I+D+i das TIC

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Mulleres e ciencia

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

La inclusión de la perspectiva y el análisis de género/sexo en la investigación y la innovación

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Políticas públicas de igualdade

(2ª ed)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Novas masculinidades

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Pensar o amor no século XXI

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Intelixencia artificial e xénero

(1ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

Pornografía

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

A prostitución no marco do capitalismo neoliberal

(2ª ed.)

Empeza: 20 de Setembro de 2021
Remata: 22 de Novembro de 2021

O selo

As persoas que completen os cursos do Itinerarios Formativo serán acredoras do selo distintivo EU TEÑO FORMACIÓN EN IGUALDADE e poderán usalo na súa web, redes sociais ou calquera outra documentación onde resulte de interese destacar o curso realizado.

Este selo certifica a formación recibida en temas de igualdade de xénero, e o compromiso adquirido como parte da cidadanía e da comunidade universitaria para reivindicar e visibilizar a necesidade de ter formación e información de calidade que nos axude a avanzar cara unha sociedade realmente igualitaria.